Verschillende detectoren van de alarminstallatie.

De detector is een onderdeel van de alarminstallatie, die een verandering in een situatie kan
ontdekken en direct doorsturen naar het CCS. Er zijn vele verschillende detectoren, onder
andere;

– Ruimtelijk werkende detectoren/Passief Infra Rood: Een detector die werkt op basis van
bewegingsverschillen van warmte in de ruimte;
– Magneetcontacten: Detector werkt op basis van het openen van een raam of deur;
– Trillingsdetectoren: Deze detector werkt op basis van trillingen op metaal, hout of beton,
bijvoorbeeld als iemand probeert het pand binnen te dringen;
– Glasbreukdetectoren: Detector werkt op basis van de frequentie van het snijden of inslaan
van glas;
– Microschakelaars: Detector werkt op basis van het sluiten van een raam of deur;
– Overvalknop: Detector werkt op basis van het handmatig induwen van een knop voor
paniek of overval alarm;
– Draadbespanning (draadlussen); Detector die werkt op basis van het doorknippen van een
draad;
– Brand-, rook- en vlamdetectoren: Werken op basis van de hoeveelheid rook in de ruimte of
een snelle stijging van temperatuur;
– Temperatuur- en thermische detectoren: Werken op basis van een overschrijden van een
bepaalde temperatuur;
– Contactmatten: Detector welke werkt op basis van hoeveelheid volume op een mat;
– Lichtstraal onderbrekingsdetectoren: Detector werkt op basis van het onderbreken van
een lichtstraal;
– Seismische detectoren: Detector welke reageert op seismische golfbewegingen;
– Actief Infrarood Beam (AIR): Detector werkt op basis van het onderbreken van een
onzichtbare infraroodstraal;
– Radar eventueel in combinatie met PIR-technologie: Detector werkt op basis van het
doorkruizen van een gordijn, met of zonder warmte verschil;
– Ultrasoon eventueel in combinatie met PIR-technologie: Detector werkt op basis van het
verschil in geluidsgolven.