Brandbeveiliging

Brand en de gevolgschade is vaak niet te overzien. En in sommige gevallen leidt dit zelfs tot een faillissement. Ongeveer 40% van de bedrijven die te maken krijgen met een grote brand, gaat snel daarna failliet. Dat zijn heftige cijfers, zeker als u weet dat materiele schade in veel gevallen (deels) wordt vergoed, blijkt toch dat een tijdelijke stilstand, verlies van bedrijfsdocumenten en -gegevens en de tijd die nodig is om een bedrijf letterlijk weer op te bouwen, te lang kan duren om nog levensvatbaar te zijn. En daar moet u niet aan denken.

Drie belangrijke oorzaken van brand

• spontane ontvlamming
• brandstichting
• defecte elektra

Ga samen met VHS Beveiliging om tafel om uw brandrisico’s in kaart te brengen. Want alleen als u weet welke risico’s u loopt, weet u ook wat er nodig is om dit te beschermen. Is er sprake van gevaarlijke stoffen? Zijn er plaatsen binnen uw bedrijf waar de nooduitgangen zijn geblokkeerd? Heeft u zicht op deze plekken? En wat te doen in geval van een directe noodsituatie? VHS Beveiliging heeft al 30 jaar antwoord op al deze vragen.

Maak vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Wij stellen graag een beveiligingsplan voor u op.

Neem vrijblijvend contact op voor advies

078 615 6730

Brandbeveiligingstips

• Zorg voor een duidelijke vluchtroute (noodverlichting)
• Hang blusmiddelen op en instrueer medewerkers
• Installeer brand- en rookmelders
• Zet uw alarmsysteem aan om brandstichting te voorkomen
• Laat uw blusmiddelen jaarlijks controleren

Inbraakbeveiliging

Een goede en tijdige alarmopvolging kan ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft en de benodigde maatregelen direct in gang worden gezet.

“Beveiliging en gastvrijheid in één efficiënte oplossing”

Bas Korteland, directeur Fleet Parts Supplier B.V.

Onze producten voor brandbeveiliging

Rookdetectoren inbouw

De projectie van de inbouw rookdetectoren is gelijk aan de opbouw detectoren met dien verstande dat deze naast de functionaliteit ook een mooie esthetische vormgeving kennen welke in meerdere kleuren leverbaar is.

Rookdetectoren opbouw

De rookdetectoren worden conform de vereiste beveiligingsnormen (NEN2555) uit het bouwbesluit geplaatst om brand in een zo vroegtijdig stadium te ontdekken.

Koolmonoxide melder

De detector controleert de omgeving continu op koolmonoxide welke vrijkomt bij onvolledige verbranding. Onvolledige verbranding kan plaatsvinden bij slecht onderhouden gaskachels, geisers, enz. Het gevaar van koolmonoxide is dat je het niet ruikt. Het is dus voor ieders veiligheid dat deze detector in huis aanwezig is. Bij detectie geeft de detector een vroegtijdig signaal af door middel van de ingebouwde piëzozoemer. De 12Vdc detector kan eenvoudig, door middel van de testknop, periodiek op het functioneren getest worden.

VHS Beveiliging levert en onderhoud brandmeld- en ontruimingsinstallaties van het merk Notifier en Morley conform de EN54-2, EN54-4 en EN54-13 zoals omschreven in de NEN2535 en NEN 2575. Daarmee voldoen ze aan de brandmeldinstallaties in gebouwen welke vereist worden conform het bouwbesluit.

Maak een afspraak voor
een gratis adviesgesprek

Of bel naar  078 615 67 30.