icoon_brand

Brandbeveiliging

Niet veel winkeliers overleven een grote winkelbrand. Door de immense schade ligt het winkelbedrijf onvermijdelijk een tijd stil. Met lede ogen moet u aanzien hoe (potentiële) klanten elders gaan winkelen. Doeltreffende brandbeveiliging beperkt de gevolgen van een eventuele brand aanzienlijk, waardoor de winkeldeuren sneller weer open kunnen.

Geschakeld brandpreventiesysteem en koppeling met alarmcentrale

VHS Beveiliging levert in serie geschakelde rookmelders voor winkelpanden. En u kunt ook via uw mobiele telefoon een melding krijgen als er rookontwikkeling is.

Dankzij de verbinding met een alarmcentrale (PAC) kunt u ervan op aan dat er snel en adequaat actie ondernomen wordt. Oók als er niemand in de winkel is.

Hoeveel rookmelders zijn er nodig?

Dat is afhankelijk van uw specifieke winkelsituatie. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

  • Heeft uw winkel meerdere etages?
  • Hoeveel kantoor- en winkelruimtes zijn er?
  • Waar bevinden zich de keuken en het sanitair?

Winkelruimte inventarisatie

Wij komen persoonlijk bij u langs voor een volledige winkelruimte inventarisatie, zodat wij een op maat gemaakt beveiligingsvoorstel voor u kunnen maken.

Zowel uw veiligheid als gemak zijn daarbij onze uitgangspunten. Brandbeveiliging moet tenslotte ook eenvoudig te bedienen en onderhouden zijn.

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten en/of voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Brandproef

De norm NEN2535, aangestuurd vanuit het Bouwbesluit 2012, borgt de kwaliteit van een brandmeldinstallatie. In deze norm wordt onder meer beschreven welke brandgrootte toegepast dient te worden:

  • Brandgrootte 1 of 2 voor optische brandmelders
  • Brandgrootte 5 voor hooggevoelige melders zoals lasermelders en ASD-systemen
  • Brandgrootte 7 voor thermische melders

Waarom een proefbrand?
In bepaalde gevallen dient de werking van een brandmeldinstallatie te worden aangetoond middels een proefbrand. Reden hiervoor kan zijn dat wordt afgeweken van de projecteringsrichtlijnen of als de ruimte niet voldoet aan de omschrijving in de NEN2535 van een standaardruimte (hoogte, luchtsnelheid, belemmeringen voor het opstijgen van rook). Dit alles dient in het Programma van Eisen te worden vastgelegd. VHS beveiligingen kan deze proefbranden, zoals vastgelegd in de NEN2535, en het traject naar de noodzakelijke certificaten met de grootste zorg voor u uitvoeren. Wij beschikken over de genormaliseerde apparatuur en onze gediplomeerde PVE opstellers, projecteringsdeskundige, brandmeldinstallatie-installateurs ,brandbeveiligingsinspecteurs en preventisten ontzorgen u door het organiseren van de proefbrand.

Inhoud niet beschikbaar door uitgeschakelde cookies

Neem gerust contact op als u meer wilt weten en/of voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Meer informatie over het beveiligen van uw huis of appartement vindt u op deze pagina’s: